הייטקסט - תקשורת טכנית ושיווקית

כל פתרונות התיעוד תחת גג אחד! 077-5574001

לקוחות תרגום

משפטי, רפואי, טכני, שיווקי, עסקי

לקוחות תרגום משפטי

Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co
צבי דרזנר ושות' משרד עורכי דין
נמדר, בן עטר, בנדל ושות', משרד עו"ד
יוסף גרוס - חברת עורכי דין
הנר עופר - משרד עורכי דין
עו"ד ג. ג'ובראן, חברת עורכי דין
עו"ד שילה דורפמן-אלגאי
עו"ד שמעון רייסמן ושות

לקוחות תרגום רפואי