הייטקסט - תקשורת טכנית ושיווקית

כל פתרונות התיעוד תחת גג אחד! 077-5574001

 • אתרים
 • ברושורים
 • מצגות
 • White Papers

 • הגדרת קונספט
 • יעדים שיווקיים וסדרי עדיפות
 • מיקוד מסרים
 • אסטרטגיות

 • אפיון ותכנון האתר
 • הגדרת תקשורת שיווקית
 • כתיבת תוכן לאתר
 • ליווי וניהול ההקמה

אתרים שכתבנו והקמנו

Card Scanning Solutions - אתר אינטרנט שהופק באחריותנו הבלעדית: אפיון, תכנון, כתיבת תוכן לאתר, וניהול ההפקה מול תכנתים וגרפיקאים.
באתר גם ברושורים, דפי מוצר רבים, וספרי משתמש שכתבנו, הניתנים  להורדה (בדפי המוצרים מצד ימין תחת  Related Links). כל התיעוד הטכני והתוכן השיווקי בחברה נכתב על ידנו.

Brain Mobility מיקוד קונספט התקשורת השיווקית, כתיבה ועריכת התוכן באנגלית ובעברית, ליווי וייעוץ בהקמה.
(לאתר בעברית: http://www.brainmobility.co.il)

שלשת אתרי קבוצת צפריר: מיקוד קונספט התקשורת השיווקית, כתיבה ועריכת התוכן באנגלית ובעברית, ליווי וייעוץ בהקמה
GBM Automation & Robotics

Zafrir Engineers
Pyrotechnix

Libra - יצירת קונספט התקשורת השיווקית ומיקוד  היעדים  השיווקיים של האתר, תכנון מבנה האתר וכתיבת התוכן.

AY Electronics - יצירת קונספט התקשורת השיווקית ומיקוד  היעדים  השיווקיים של האתר, תכנון מבנה האתר וכתיבת התוכן.

Station 711 - יצירת קונספט התקשורת השיווקית של החברה, מיקוד יעדים שיווקיים, כתיבת תוכן. כמו כן יצירת מכלול התקשורת השיווקית של החברה: אתר, ברושורים ותצוגה בתערוכות.

FleetMaster - אפיון ומיקוד  היעדים  השיווקיים של האתר, וכתיבת התוכן.

Medic4All - אפיון וכתיבת תוכן של הגרסה הראשונה של האתר.

SteerU - אפיון ומיקוד  יעדים  לתקשורת שיווקית, וכתיבת התוכן.
Qualion NMR - כתיבת תוכן לאתר וניהול ההפקה (במגבלות של CMS קיים). הברושורים להורדה נכתבו או נערכו על ידנו.

 

Brain Mobility - מיקוד קונספט התקשורת השיווקית, כתיבה ועריכת התוכן באנגלית ובעברית, ליווי וייעוץ בהקמה. (לאתר בעברית: http://www.brainmobility.co.il)