הייטקסט - תקשורת טכנית ושיווקית

כל פתרונות התיעוד תחת גג אחד! 077-5574001

אבטחת איכות ואישורים של טופס הסכמה מדעת ומסמכי מחקר רפואי אחרים

כל תרגום רפואי עובר הגהה יסודית נוספת על ידי עורך מקצועי כדי להבטיח איכות ללא פשרות ועמידה בהנחיות משרד הבריאות, ומסופק עם הצהרות חתומות של המתרגמים והעורכים על גבי טפסי אישור מתאימים. כמו כן מבצעים ולידציות ו-back-translation על פי ההנחיות.


החשיבות של תרגום רפואי

העיסוק בעניינים רפואיים מחייב את הבנת הנושא, שימוש במונחים מקצועיים, דיוק ונאמנות למקור. ניסוחים שאינם מדויקים מבחינה רפואית, או שאינם משתמשים בטרמינולוגיה הרפואית הנכונה, עלולים לייצר בעיות שונות ובכלל זה בעיות משפטיות, למשל כאשר הדברים נוגעים לטקסטים של טופס הסכמה מדעת.


ז'רגון רפואי הוא שפה בפני עצמה, והניסוח של טקסטים רפואיים שונה לעיתים קרובות מניסוח של מסמכים רגילים. לכן תירגום רפואי הוא התמחות ספציפית, שמתרגמים מעטים, כולל מתרגם מקצועיים, שולטים בה.